Geluidsisolatie van een Dak

Er is buiten op straat steeds meer omgevingslawaai en mensen kiezen er vaker voor om onder het dak een slaapkamer in te richten. Meteen 2 redenen om de isolatie van het dak aan te pakken. Daken bestaan er in vele vormen, om de geluidsisolatie te bespreken maken wij een onderscheid tussen platte en hellende daken.

Helleden daken

De soort dakbedekking (dakpannen, leien, …) maakt voor de geluidsisolatie niet zo veel uit. Vaak is het dak al thermisch geïsoleerd en vormt dit een goede basis om het akoestisch af te werken. Indien het nog niet geïsoleerd is, kan je meteen twee vliegen in één klap slaan door op een paar zaken te letten. Het principe achter de akoestische isolatie van een dak is het creëren van een massa-veer-massa systeem.

Overlopen we onze dakschil van buiten naar binnen. Onder de dakbedekking wordt idealiter een zwaar onderdak geplaatst. Zorg er steeds voor dat dit dampdoorlatend is! Hieronder komt dan het isolatiemateriaal dat zowel thermisch als akoestisch zijn werk zal doen. Het maakt niet uit of het isolatiepanelen of rollen zijn, wel dient de dikte minstens 12cm te bedragen. Vervolgens wordt een dampscherm voorzien en een eventuele leidingenspouw. De dakschil wordt afgewerkt met twee of drie houtvezelplaten of gipsplaten.

Bij een renovatie kan ook nog een ander systeem in overweging worden genomen waarbij er aan de buitenkant een nieuw dak op wordt gemonteerd. De spouw die op die manier ontstaat wordt vervolgens opgevuld met een absorberend isolatiemateriaal. Het voordeel van dergelijk systeem is dat men voor een betere geluidsisolatie binnenin geen ruimte moet prijsgeven.

Platte daken

Daken met een hoge massa zullen betere prestaties leveren dan lichtere constructies. Daken bestaande uit steenachtige materialen zoals welfsels, baksteenpotten met druklaag en betonplaten rekenen we tot de soort met hoge massa. Prefabplaten uit cellenbeton of roofing op houtspaanderplaten behoren tot de lichtere varianten.

Hiervoor willen we net zoals bij de hellende daken een massa-veer-massa systeem bekomen om de onderliggende ruimte akoestisch te isoleren van de buitenruimte. Hiervoor voegen we onder het dak een isolatiemateriaal van minstens 12cm toe met daaronder een dampscherm. Afhankelijk van de stevigheid van de struktuur kies je dan 2 of 3 houtvezel- of gipsplaten om de plafond af te werken.

Bij zwaardere daken kan dezelfde werkwijze worden toegepast en zal een kleinere hoeveelheid isolatie volstaan om een zelfde geluidsisolatie te bekomen. Een andere mogelijkheid is om op het dak beplantingen aan te brengen en zo een groendak te bekomen. Door de hogere massa zal dit beter presteren. Wel steeds een ingenieur raadplegen om de stabiliteit na te rekenen, het gewicht dat een dak aan kan is niet onbeperkt.

links, privacybeleid