Home

Akoestische isolatie heeft als doel het geluid afkomstig van een andere ruimte te verminderen of zelfs helemaal elimineren. Geluid wordt door trillingen veroorzaakt en plant zich met een golfbeweging voort doorheen allerlei mediums. Lucht komt het meeste voor als medium maar geluid baant zich ook een weg doorheen muren en plafonds. Een goede akoestische isolatie voor deze scheidende constructiedelen is dan ook gewenst in elke woning, zeker nu we steeds meer gesteld zijn op rust en privacy in onze woning.

Sinds januari 2008 is er een nieuwe norm van kracht. Ten opzichte van de vorige (daterend uit 1977) worden er soms verbeteringen van 10dB gevraagd in de akoestische isolatie. Het is niet langer vanzelfsprekend om aan deze nieuwe geluidsnormen te voldoen. Bouwtechnieken dienen correct toegepast te worden en er dient op voorhand nagedacht te worden over hoe men de akoestische isolatie gaat aanpakken. Achteraf de geluidsisolatie verbeteren blijkt niet altijd een eenvoudige of goedkope klus en het resultaat is zelden even goed. Deze website wilt u de nodige inzichten geven zodat u voorbereid te werk kunt gaan en niet voor verrassingen komt te staan.

Een opdeling is gemaakt per constructiedeel omdat de geluidsisolatie van een wand nu eenmaal een andere aanpak vraagt dan die van een vloer.

Men mag echter niet vergeten dat geluid niet enkel door de gemeenschappelijke muur of vloer wordt afgestraald. Alle omhullende wanden van de zendruimte trillen en geven hun trillingen door naar de omliggende wanden van de ontvangstruimte waar ze opnieuw geluid gaan afstralen. Dit verschijnsel wordt flankerende transmissie genoemd en dient men steeds in het achterhoofd te houden bij de zoektocht naar een beter akoestische isolatie.

Verder worden er nog begrippen uitgelegd die met akoestische isolatie te maken hebben en behandelen we mogelijke oplossingen voor geluidsoverlast. Ook wordt een poging ondernomen om te adviseren bij de keuze van een juist isolatiemateriaal. Tot slot ook nog een kritische bedenking als we akoestische isolatie met zijn thermische tegenhanger willen vergelijken.

Iedereen die betrokken is bij het bouwproces dient mijns inziens geïnformeerd te worden over de veelheid aan mogelijkheden om zich beter te beschermen tegen geluidshinder. Kiezen voor een goede akoestische isolatie begint door je te informeren, bijvoorbeeld op deze onafhankelijke site.
links, privacybeleid